|

#ایران_‌چین(۲)

داستان محصولات بی کیفیت چینی چیست؟

وقتی روی کالایی نوشته شده باشد «ساخت چین» چه تصوری از آن در ذهن شما شکل می‌گیرد؟ چرا عبارت «ساخت چین» در ذهن خیلی از ما مترادف کالا بی‌کیفیت و غیر اصلی است؟

«مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین» در گفت‌وگویی با شرق به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا هر کالای چینی کپی و غیر اصلی است؟

تدوین: علی توکلی