|

واگذاری تاکستان‌ها به اردک‌ها

آفت‌کش‌های شیمیایی دشمن محیط زیست هستند. این موضوع باعث شده تا صاحبان تاکستانهای آفریقای جنوبی از اردک ها برای کنترل آفات در موستانها سود ببرند.

سحر طلوعی - شرق‌آنلاین: مسئولان تاکستان ورگنوگد منطقه استلن‌بوش آفریقای جنوبی برای کنترل آفات دست به کار جالبی زده‌اند. آنها از آفت‌کش‌های مرسوم و معمول در امور کشاورزی استفاده نمی‌کنند. آسیب‌هایی که آفت‌کش‌های شیمیایی به محیط‌زیست وارد می‌کنند، باعث شده مسئولان این تاکستان از لشکر اردک‌ها سود ببرند.

حلزون‌ها مهمترین آفت‌های درختان انگور و…