|

فدراسیون راگبی رسما منحل شد

بر اساس اعلام وزارت ورزش، به طور رسمی، فدراسیون راگبی ایران منحل شد.

فدراسیون راگبی رسما منحل شد

به گزارش شبکه شرق، وزارت ورزش انحلال رسمی و پایان فعالیت فدراسیون راگبی را اعلام کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، به صورت رسمی، انحلال فدراسیون راگبی و انتقال فعالیت‌های آن به فدراسیون انجمن‌های ورزشی را اعلام کرده است.

تغییر وضعیت راگبی از فدراسیون به انجمن، یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رشته در ماه‌های اخیر بوده است؛ حتی «میرمهدی حسینی» سرپرست فدراسیون راگبی در نشستی خبری که چند روز پیش برگزار کرد، به این موضوع اشاره داشت و با تاکید بر عواقب اعمال چنین تغییری، بر پیگیری برای ادامه فعالیت‌های راگبی به صورت فدراسیون تاکید داشت.

این در حالی است که «سید محمدشروین اسبقیان» معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در مکاتبه با «نصرالله پریچهره» سرپرست فدراسیون انجمن‌های ورزشی، انحلال فدراسیون راگبی را به صورت رسمی اعلام کرده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش با استناد به وظایف و اختیارات وزارت ورزش، بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته‌های ورزشی و سبک‌های رزمی مصوب «۱۳۹۹» وزارت ورزش، انحلال رسمی و پایان فعالیت فدراسیون راگبی را اعلام کرده است.

در نامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش  به سرپرست فدراسیون انجمن‌های ورزشی تاکید شده است که تمام رشته‌های تحت پوشش فدراسیون راگبی، به فدراسیون انجمن‌های ورزشی منتقل می‌شوند.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها