|

کمیته استیناف محرومیت سرمربی هوادار را تایید کرد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای این کمیته در پرونده تخلف مسعود شجاعی، سرمربی تیم هوادار را صادر کرد.

کمیته استیناف محرومیت سرمربی هوادار را تایید کرد

به گزارش شبکه شرق، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را درباره سرمربی تیم هوادار اعلام کرد.

 
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای این کمیته در پرونده تخلف مسعود شجاعی، سرمربی تیم هوادار را به شرح ذیل صادر کرد:
 
در خصوص استیناف مسعود شجاعی سرمربی تیم هوادار نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت ۶ ماه و یک میلیارد ریال جریمه نقدی به‌دلیل نقض مقررات و رفتار غیر ورزشی منجر به اخراج در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم هوادار تهران و ذوب‌آهن اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر، صادر شد.
 
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلال مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با رعایت نوع عمل ارتکابی و مجازات تعیین شده با تعدیل میزان جریمه به مبلغ پانصد میلیون ریال تائید و اعلام می‌گردد و رأی صادره قطعی است.
 
نظر به اینکه در گزارشات داور و ناظر مسابقه در خصوص دو نفر دیگر نیز اعلام تخلف گردیده که کمیته انضباطی در این خصوص اتخاذ تصمیم لازم را ننموده است لذا پرونده از این جهت نیز به نظر ریاست محترم کمیته انضباطی برسد.

 

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها