|

نمایندگان ایران در کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا

نمایندگان ایران برای عضویت در کمیته‌های کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا انتخاب شدند.

نمایندگان ایران در کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا

به گزارش شبکه شرق، انتخابات کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا در دوحه قطر برگزار شد و ایران در کمیته‌های فنی، مربیان و پزشکی پُست گرفت. 

 

بهداد سلیمی عضو کمیته فنی، کوروش باقری عضو کمیته تحقیقات و مربیان و دکتر امین نوروزی عضو کمیته پزشکی وزنه‌برداری آسیا شدند. 

 

پیش از این سجاد انوشیروانی به عنوان عضو هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا انتخاب شد. 

 

پست های نمایندگان ایران در آسیا به شرح زیر است: 

 

هیات اجرایی: سجاد انوشیروانی 

 

کمیته فنی: بهداد سلیمی 

 

کمیته مربیان: کوروش باقری 

 

کمیته پزشکی: امین نوروزی 

منبع: ايسنا