|

امیر عابدینی، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس:

فیفا فرصتی ندارد جام‌جهانی را از یک کشور بگیرد

مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: معتقدم این کمپینی که علیه تیم ملی ایجاد شده هیچ تاثیری ندارد، چون فیفا فرصتی ندارد جام‌جهانی را از یک کشور بگیرد.

فیفا فرصتی ندارد جام‌جهانی را از یک کشور بگیرد

به گزارش شبکه شرق، کمپینی علیه تیم ملی فوتبال ایران به راه افتاده است. این کمپین از فیفا درخواست دارد تا ایران را از جام جهانی قطر حذف کند. موضوعی که با واکنش هایی در داخل ایران همراه بوده است.

امیر عابدینی درباره حواشی اخیر که علیه تیم ملی فوتبال ایران  ایجاد شده است، اظهار کرد: آنچه که ما تا به حال شنیدیم، فوتبال و ورزش در مقوله‌های سیاسی نمی‌گنجد. هم فیفا و هم AFC این را همیشه گفته‌اند درباره مسائل  سیاسی فیفا ورود نمی‌کند اما از آن طرف دیدیم که درباره روسیه سیاسی تصمیم گرفتند و اجازه نمی‌دهند روسیه در مسابقات ورزشی حاضر باشد.

وی افزود: در کشور ما شرایط طوری رقم خورده که الان سره از ناسره درست تشخیص داده نمی‌شود. معتقدم این کمپینی که علیه تیم ملی ایجاد شده هیچ تاثیری ندارد، چون فیفا فرصتی ندارد جام‌جهانی را از یک کشور بگیرد. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور هم برای اینکه بگویند ما مشکل را حل کردیم و ایران حذف شده بود، به این موضوع دامن می‌زنند.

او درباره اینکه افرادی که به عنوان فوتبالی به دنبال حذف ایران از جام‌جهانی هستند از فوتبالی‌های شاخص نیستند هم گفت: جامعه فوتبال دوست ندارند ایران از جام‌جهانی حذف شود چون نمی‌خواهند به جامعه ما آسیبی بیش از این وارد شود.

کمپینی علیه تیم ملی فوتبال ایران به راه افتاده است. این کمپین از فیفا درخواست دارد تا ایران را از جام جهانی قطر حذف کند. موضوعی که با واکنش هایی در داخل ایران همراه بوده است.

امیر عابدینی درباره حواشی اخیر که علیه تیم ملی فوتبال ایران  ایجاد شده است، اظهار کرد: آنچه که ما تا به حال شنیدیم، فوتبال و ورزش در مقوله‌های سیاسی نمی‌گنجد. هم فیفا و هم AFC این را همیشه گفته‌اند درباره مسائل  سیاسی فیفا ورود نمی‌کند اما از آن طرف دیدیم که درباره روسیه سیاسی تصمیم گرفتند و اجازه نمی‌دهند روسیه در مسابقات ورزشی حاضر باشد.

وی افزود: در کشور ما شرایط طوری رقم خورده که الان سره از ناسره درست تشخیص داده نمی‌شود. معتقدم این کمپینی که علیه تیم ملی ایجاد شده هیچ تاثیری ندارد، چون فیفا فرصتی ندارد جام‌جهانی را از یک کشور بگیرد. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور هم برای اینکه بگویند ما مشکل را حل کردیم و ایران حذف شده بود، به این موضوع دامن می‌زنند.

او درباره اینکه افرادی که به عنوان فوتبالی به دنبال حذف ایران از جام‌جهانی هستند از فوتبالی‌های شاخص نیستند هم گفت: جامعه فوتبال دوست ندارند ایران از جام‌جهانی حذف شود چون نمی‌خواهند به جامعه ما آسیبی بیش از این وارد شود.

 

منبع: ایسنا