ششمین قسمت پادکست کاغذ اخبار، به بررسی «لوموند» پرداخته‌ایم، روزنامه‌ای که خواندنش برای روشنفکران فرانسوی به نوعی اعتیاد تبدیل شده است..

در ششمین قسمت پادکست کاغذ اخبار، به بررسی «لوموند» پرداخته‌ایم، روزنامه‌ای که خواندنش برای روشنفکران فرانسوی به نوعی اعتیاد تبدیل شده است.

در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم و چند ماه پس از خروج نیروهای ارتش آلمان نازی از پاریس، روزنامه‌ای در این شهر متولد شد که با رویکردی جدی و تحلیلی، به سرعت توجه نخبه‌های فرانسوی را جلب کرد و به نماد روزنامه‌نگاری باکیفیت در این کشور تبدیل شد. … 

این قسمت کاغذ اخبار را در بخش صدای شرق شبکه شرق و همه پادگیرها بشنوید.

 

اپیزودها


ارسال نظر