روزنامه‌ گاردین با بیش از دو قرن قدمت، تنها نشریه‌ بریتانیایی‌ست که از یک هفته‌نامه‌ کوچک و محلی در منچستر به یکی از بزرگترین، مهم‌ترین و معتبرترین روزنامه‌های دنیا تبدیل شد و به ترویج تفکر لیبرال و دفاع از اصلاحات اجتماعی پرداخت...

روزنامه‌ گاردین با بیش از دو قرن قدمت، تنها نشریه‌ بریتانیایی‌ست که از یک هفته‌نامه‌ کوچک و محلی در منچستر به یکی از بزرگترین، مهم‌ترین و معتبرترین روزنامه‌های دنیا تبدیل شد و به ترویج تفکر لیبرال و دفاع از اصلاحات اجتماعی پرداخت. در پنجمین قسمت پادکست کاغذ اخبار به گاردین پرداخته‌ایم، روزنامه‌ای که زمانی به «وجدان ناسازگار بریتانیا» مشهور بوده و هنوز هم می‌کوشد این عنوان را حفظ کند.

کاغذ اخبار را می‌توانید در بخش صدای شرق شبکه شرق و همه پادگیرها بشنوید.

 

اپیزودها


ارسال نظر