نابرابری‌ها اشکال متنوعی دارند؛ بسته به سیستم آن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بسته به نوع معیشت‌شان و نوع جغرافیا...

ارسال نظر