در قسمت اول «راز مگو» درباره اهمیت آموزش خودمراقبتی به کودکان توضیح داده شده است

در قسمت اول «راز مگو» درباره اهمیت  آموزش خودمراقبتی به کودکان توضیح داده شده است. در این مجموعه می گویم که آموزش  خود مراقبتی یعنی آگاه سازی کودکان برای مراقبت از خودشان در برابر سواستفاده کنندگان.
راز مگو پیش از این به صورت ویدیویی در شبکه شرق منتشر شده است. 

اپیزودها


ارسال نظر