• 2
  • پروژه مکاتبات مکشوف| علی: حضور یک غیاب

اپیزود اول از پادکست «پروژه مکاتبات مکشوف» با نام «علی: حضور‌یک غیاب» به نامه‌های علی به خواهرش فرخنده و قصه‌ عشق علی و سوری می‌پردازد.«پروژه مکاتبات مکشوف»، روایتی مستند و سفری به دنیای نامه‌ها و مکاتبات است.

ارسال نظر