• 2
  • حرکت زنان همواره رو به جلو بوده‌است

شیرین احمدنیا معتقد است که تحولات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ، ارتقا یا بهبود عزت نفس زنان را رقم زده است.

 او می‌گوید با وجود اینکه زنان در طول سال‌های گذشته، مسیر در حوزه‌های مختلف را برای خود هموار کرده‌اند اما نیمه دوم سال گذشته حضور زنان در عرصه‌های فعالیت سیاسی و مشارکتی، شکل و ابعاد جدیدی پیدا کرده‌است، چیزی که این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی از آنها به عنوان دستاوردی بزرگ یاد می‌کند. یادداشت صوتی شیرین احمدنیا درباره تحولات حوزه زنان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را بشنوید.

 

اپیزودها


ارسال نظر