• 2
  • به صرافت هدایت افتادم| محمود دولت‌آبادی

کار انسان که تمامی ندارد خاصه برای نویسنده، آن‌هم در معنای نوعی کاری که من انجام می‌دهم. اما به‌طور مشخص در سال جاری (۱۴۰۱) دو فقره کار را به پایان رسانیده‌ام. یکی رمان «دودمان» است که اخیرا منتشر شد. این کار در سال قبل شروع شد و امسال سپرده شد به نشر چشمه، کار دیگری که در همین دو- سه ماهه‌ی اخیر انجام یافت، نامش «دُرّ یتیم» است در موضوع صادق هدایت و آن پایان سرد و غمناک و نمی‌دانم چرا ناگهان به صرافت بازنگری در آن نبوغ ناتمام شدم و اصلا چرا به صرافت هدایت افتادم در کشاکش بحران زمانه که دچارش شده بودم و... به این جهت به آثار هدایت رجوع کردم، همچنین به دو کتاب مهمی که مشخصا در باره‌ی او با نوع خاص زندگی‌اش گزارش شده.

یادداشت کامل را اینجا بخوانید.

 

اپیزودها


ارسال نظر