|
زخم‌های ماندگار

وقتی ابرستاره‌ها در المپیک شکست خوردند

زخم‌های ماندگار

شکست‌هایی در ورزش وجود دارند که تلخی آنها هرگز فراموش نمی‌شود؛ زخم‌هایی به عمق تاریخ. یکی از این باخت‌های تلخ ورزش ایران، به نام حسن یزدانی در المپیک 2020 توکیو نوشته شده است. طبیعی است که بخش عمده‌ای از تلخی این باخت‌های تاریخی به بزرگی و محبوبیت ورزشکار مغلوب برمی‌گردد.

شکست‌هایی در ورزش وجود دارند که تلخی آنها هرگز فراموش نمی‌شود؛ زخم‌هایی به عمق تاریخ. یکی از این باخت‌های تلخ ورزش ایران، به نام حسن یزدانی در المپیک 2020 توکیو نوشته شده است. طبیعی است که بخش عمده‌ای از تلخی این باخت‌های تاریخی به بزرگی و محبوبیت ورزشکار مغلوب برمی‌گردد. جایگاه حسن یزدانی، وزن شکست او در فینال توکیو را بیشتر از هر…