|

گفت‌وگو با اصغر فرهادی

اخلاق علیه اخلاق‌گرایان

‌ فارغ از حواشی فیلم «قهرمان»، آخرین ساخته اصغر فرهادی، باید گفت این فیلم به نوعی تغییر رویکرد او در نگاهش به فیلم‌سازی است. اصغر فرهادی با توجه به مضامین تکرارشونده در آثارش مانند نگاهی اجتماعی به روابط زیرپوستی آدم‌ها در جامعه، این‌بار قدم بلندتری برداشته و اخلاق مطلقِ هر آنچه بد است همواره بد است، و هر آنچه خوب است همواره خوب است را با بحران مواجه می‌کند. اصغر فرهادی درصدد است به اخلاق‌گرایان نشان دهد چگونه امر مطلق اخلاق در جامعه‌ای پرتناقض و آکنده به دستمایه‌های سیاسی به پدیده‌ای ناهنجار و عجیب و غریب استحاله می‌یابد. اخلاق به نااخلاق تبدیل شده و نااخلاق‌ها اخلاقی جلوه می‌کنند.

  فارغ از حواشی فیلم «قهرمان»، آخرین ساخته اصغر فرهادی، باید گفت این فیلم به نوعی تغییر رویکرد او در نگاهش به فیلم‌سازی است. اصغر فرهادی با توجه به مضامین تکرارشونده در آثارش مانند نگاهی اجتماعی به روابط زیرپوستی آدم‌ها در جامعه، این‌بار قدم بلندتری برداشته و اخلاق مطلقِ هر آنچه بد است همواره بد است، و هر آنچه خوب است…