|

روزنامه کیهان:

طرفداران جلیلی مامور به تکلیف بودند نه نتیجه!

ما طرفداران سعید جلیلی، مامور به وظیفه بودیم و نه نتیجه.

طرفداران جلیلی مامور به تکلیف بودند نه نتیجه!

به گزارش شبکه شرق، ما طرفداران «سعید جلیلی»، از مسیری که آمدیم ذره‌ای پشیمان نیستیم و از اینکه توفیق پیدا کردیم، به وظیفه خود عمل کنیم خدای متعال را شاکریم. ما مامور به وظیفه بودیم و نه نتیجه. انقلاب عزیز ما از این فرازونشیب‌ها زیاد دیده است و این هم دفتر دیگری در میان حکایت‌های تلخ و شیرین انقلاب است.

روزنامه «کیهان» در بخش ستون خوانندگان خود از قول یکی از طرفداران جلیلی نوشت که «آنها مامور به تکلیف بودند نه نتیجه!»

روزنامه «کیهان» در بخش ستون خوانندگان خود نوشت:

«ما طرفداران دکتر جلیلی خیلی دوست داشتیم، کاندیدای مورد علاقه‌مان که به دلایل مختلف اصلح تشخیص داده بودیم به ریاست جمهوری می‌رسید.

از مسیری که آمدیم ذره‌ای پشیمان نیستیم و از اینکه توفیق پیدا کردیم به وظیفه خود عمل کنیم خدای متعال را شاکریم. ما مامور به وظیفه بودیم و نه نتیجه. انقلاب عزیز ما از این فرازونشیب‌ها، زیاد دیده است و این هم دفتر دیگری در میان حکایت‌های تلخ و شیرین انقلاب است.»

منبع: کیهان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها