|

علی تاجرنیا، رئیس ستاد تهران مسعود پزشکیان:

شرکت در سخنرانی پزشکیان در حرم امام برای عموم آزاد است

رئیس ستاد تهران مسعود پزشکیان درباره علت لغو نشست خبری رئیس جمهور منتخب گفت: علت لغو برنامه، تداخل برنامه های آقای پزشکیان بوده است.

شرکت در سخنرانی پزشکیان در حرم امام برای عموم آزاد است
علی تاجرنیا اعلام کرد: شرکت در سخنرانی پزشکیان در حرم امام برای عموم آزاد است.

علی تاجرنیا رئیس ستاد تهران مسعود پزشکیان در پاسخ به رویداد ۲۴ درباره علت لغو نشست خبری رئیس جمهور منتخب گفت: علت لغو برنامه، تداخل برنامه‌های آقای پزشکیان بوده است.

او گفت: این نشست به زودی در وقت دیگری برگزار می‌شود.

تاجرنیا اعلام کرد برنامه سخنرانی پزشکیان در مرقد امام در ساعت ۶ برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

 

منبع: رویداد 24
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها