|

نتیجه نهایی دور دوم انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری اعلام شد؛

مسعود پزشکیان؛ نهمین رییس‌جمهوری ایران

بیش از ۳۰ میلیون از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند

صبح روز شنبه، شانزدهم تیر با پیروزی مسعود پزشکیان، انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری پایان یافت.

مسعود پزشکیان؛ نهمین رییس‌جمهوری ایران

به گزارش شبکه شرق، پس از اتمام مهلت مقرر اخذ رای از سوی وزارت کشور، درهای شعب رای‌گیری بسته و شمارش آغاز شد. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد زمان اعلام نتایج توضیح داد: از ساعت ۲:۳۰ به بعد نتایج اعلام می شود؛ قبل از ظهر شنبه آمار نهایی اعلام می‌شود. اسلامی همچنین خبر اعلام آنلاین نتایج از صداوسیما را تکذیب کرد.

پس از پایان شمارش آرا، وزارت کشور اعلام کرد: «مسعود پزشکیان» با بیش از ۱۶ میلیون رای، به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد. همچنین میزان مشارکت در انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، ۴۹/۸ درصد بوده‌ است.

******************

۶:۴۹

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

 

مجموع آرای شمارش شده: ۳۰ میلیون ۵۳۰ هزار و ۱۵۷ رای 

مسعود پزشکیان: ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای

سعید جلیلی: ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رای 

میزان مشارکت: ۴۹/۸ درصد

 

******************

۵:۳۷

 

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۴۷ هزار و ۸۰۷ شعبه 

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۴۵۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) : ۲۳ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۳۸ رای

 

مسعود پزشکیان: ۱۲ میلیون ۷۰۴ هزار و ۹۱۰ رای

سعید جلیلی: ۱۰ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۲۳۸ رای    

 

******************

۵:۰۷

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۴۲ هزار و ۴۳۲ شعبه 

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۴۴۰  شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) : ۲۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۹۷۱ رای

 

مسعود پزشکیان: ۱۱ میلیون ۱۲۰ هزار و ۹۲۴ رای

سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۰۹۷ هزار و ۹۹۳ رای    

 

******************

۴:۳۵

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۳۵ هزار و ۲۲۳ شعبه

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۴۰۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) : ۱۶ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۶۰ رای

 

مسعود پزشکیان: ۸ میلیون ۶۹۴ هزار و ۷۴۳ رای

سعید جلیلی: ۷ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۵۵۷ رای        

******************

۴:۰۸

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور:۲۹ هزار و ۱۷۵ شعبه

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۳۵۷ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) : ۱۳ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۲۸۰ رای

 

مسعود پزشکیان: ۶ میلیون ۹۳۹ هزار و ۹۵۵ رای

سعید جلیلی:۶ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۹۹ رای    

******************

۳:۳۷

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۲۱ هزار و ۷۹۰ شعبه

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۲۹۸ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) :  ۹ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۴۳ رای

 

مسعود پزشکیان: ۴ میلیون ۹۹۶ هزار و ۳۶۴ رای

سعید جلیلی: ۴ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۹۶۰ رای 

 

******************

۳:۰۴

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

 

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۱۳ هزار و ۷۲۲ شعبه

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۲۰۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) :  ۵ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۹۱۱ رای

 

مسعود پزشکیان: ۲ میلیون ۹۰۴ هزار و ۲۲۷ رای

سعید جلیلی: ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۵۶۶ رای

 

******************

۲:۳۷ 

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، گزارشی از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

مجموع شعب شمارش و تجمیع شده سراسر کشور: ۶ هزار و ۱۸۹ شعبه

 از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان ۱۱۳ شهرستان شمارش و تجمیع شده است

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) :  ۲ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۸۱ رای

 

مسعود پزشکیان: یک میلیون ۲۶۳ هزار و ۸۷۴ رای

سعید جلیلی: یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۴۰ رای

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها