|

ربیعی: سقوط منحنی مشارکت نسبت به ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طبقات پایین و متوسط جامعه به ستوه آمده‌اند

وزیر اسبق کار و مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم نوشت: «روندها با ما حرف می‌زنند...

ربیعی: سقوط منحنی مشارکت نسبت به ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طبقات پایین و متوسط جامعه به ستوه آمده‌اند

به گزارش شبکه شرق، وزیر اسبق کار درباره علت اصلی نزول مستمر آرا از سال ۱۴۰۰ تحلیلی ارائه داد و نوشت که یکی از دلایل آن سیاست های فقر گستر از سوی دولت است.

علی ربیعی، وزیر اسبق کار و مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم نوشت: «روندها با ما حرف می‌زنند...

کاهش آرا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۶ نتیجه ناامیدی طبقه متوسط از دستاوردهایی بود که تصور می‌شد با وقوع برجام و گشایش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رخ خواهد داد که آن‌هم شما قدرت‌گرایان ضدتوسعه مانع شدید. 

سقوط منحنی مشارکت در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد طبقات و دهک‌های پایین جامعه در نتیجه سیاست‌های فقرگستر، طبقه متوسط به دلیل عدم گشایش‌ها و در حالت کلی‌تر عموم مردم به ویژه نسل جدید از سیاست‌های تنش‌زا و تنگناگستر اجتماعی و فرهنگی به ستوه آمده‌اند. این است علت اصلی نزول مستمر آرا، آدرس غلط ندهید! 

این بار مردم هستند که باید بین دو رویکرد (ادامه این روند و یا حرکت برای تغییر)، انتخابی مهم و تاریخ‌ساز کنند.»

 

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها