|

معاون وزارت خارجه: برای دور دوم انتخابات آمادگی کامل داریم

معاون وزارت خارجه، بیان کرد: در همان روزهای اول مطابق قانون احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم را پیش بینی کردیم.

معاون وزارت خارجه: برای دور دوم انتخابات آمادگی کامل داریم

به گزارش شبکه شرق، معاون وزارت خارجه با اشاره به احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم گفت: با تجربه‌ای که امروز کسب شد آمادگی کامل داریم که در همکاری با دولت های میزبان با همین شور امروز انتخابات دور دوم را هفته‌ی آینده در خارج از کشور برگزار کنیم.

علیرضا بیگدلی، معاون وزارت خارجه، بیان کرد: در همان روزهای اول مطابق قانون احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم را پیش بینی کردیم.

بنابر گزارش دانشجو، وی گفت: کلیه تعرفه‌ها و اقلام برگزاری دور دوم انتخابات پیشتر به حوزه های رای گیری خارج از کشور ارسال شده است. با تجربه‌ای که امروز کسب شد آمادگی کامل داریم که در همکاری با دولت های میزبان با همین شور امروز انتخابات دور دوم را هفته‌ی آینده در خارج از کشور برگزار کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها