|

ظریف در گردهمایی روحانیان حامی پزشکیان:

چرا اینقدر ناخودباوری را به ما تزریق می‌کنند/ ویدیو

ظریف در گردهمایی روحانیان حامی پزشکیان گفت: چرا اینقدر ناخودباوری را به ما تزریق می‌کنند. خودباوری میراث امام است.

چرا اینقدر ناخودباوری را به ما تزریق می‌کنند/ ویدیو

به گزارش شبکه شرق، ظریف در گردهمایی روحانیان حامی پزشکیان گفت: می‌گویند رای  شما اثری ندارد. رای شما فایده‌ای ندارد. بیخودی رای ندهید. معلوم است چه کسی رئیس جمهور می‌شود.ادای روشنفکری در می‌آورند. 

چرا اینقدر ناخودباوری را به ما تزریق می‌کنند. خودباوری میراث امام است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها