|

شهیندخت مولاوردی در همایش زنان حامی پزشکیان:

عدالت جنسیتی در مدیریت ها یک هدف اصلاح‌طلبانه است/ ویدیو

شعاری که شما تحت محوریت عدالت انتخاب کرده‌اید، در حوزه زنان با عدالت جنسیتی تعریف می‌شود.

عدالت جنسیتی در مدیریت ها یک هدف اصلاح‌طلبانه است/ ویدیو

به گزارش شبکه شرق، شهیندخت مولاوردی در همایش زنان حامی پزشکیان گفت: عدالت جنسیتی در مدیریت ها یک هدف اصلاح‌طلبانه است.

شعاری که شما تحت محوریت عدالت انتخاب کرده‌اید، در حوزه زنان با عدالت جنسیتی تعریف می‌شود. 

عدالت جنسیتی در تمامی وجوهش باید بروز و ظهور داشته باشد. اجرای این عدالت در در بازار کار و مدیریت‌ها بسیار اهمیت دارد. ما عدالت جنسیتی در مدیریت‌ها را به عنوان یک هدف اصلاح طلبانه دنبال می‌کنیم.

امیدواریم این رویکرد در برنامه های شما حاکم شود. ما مطالبه گری خودمان را برای تحقق این برنامه خواهیم داشت.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها