|

حسین مرعشی:

پزشکیان خود را در اختیار مردم خواهد گذاشت/ ویدئو

«مسعود پزشکیان» شخصیت است که به لحاظ علمی جایگاه خودش را دارد،؛ تجربه چهار تا پنج دوره مجلس را دارد؛ تجربه یک دوره وزارت را دارد؛ او یک آدم پیاده نیست و فرد مسلطی است.

پزشکیان خود را در اختیار مردم خواهد گذاشت/ ویدئو

به گزارش شبکه شرق، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «هیچ تصمیمی از دولت مسعود پزشکیان بیرون نخواهد آمد که عامه مردم ضرر کنند؛ مراقبت کافی خواهد داشت.»

«حسین مرعشی»، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگویی، درباره کاندیداتوری «مسعود پزشکیان» گفت: «شرایط کنونی، با هیچ‌کدام از دوره‌های دیگر قابل مقایسه نیست. انتخابات ۱۴۰۳، الگوی جدیدی خواهد داشت. ما نباید در الگوهای سنتی بمانیم. «مسعود پزشکیان» شخصیت است که به لحاظ علمی جایگاه خودش را دارد،؛ تجربه چهار تا پنج دوره مجلس را دارد؛ تجربه یک دوره وزارت را دارد؛ او یک آدم پیاده نیست و فرد مسلطی است.»

مرعشی گفت: «یک جبهه مهم از تکنوکرات‌های کشور، پزشکیان را پشتیبانی می‌کنند؛ از همه مهم‌تر، او با مردم خیلی صمیمی است. مردم را استخدام کردن برای اهداف شخصی و جناحی، یک مسئله است؛ اما او خودش را در اختیار مردم خواهد گذاشت.»

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: «هیچ تصمیمی از دولت مسعود پزشکیان بیرون نخواهد آمد که عامه مردم ضرر کنند؛ مراقبت کافی خواهد داشت. شاید نخبگان رنجش‌هایی برای‌شان پیش بیاید، اما عامه مردم، از سیاست‌های پزشکیان لطمه نخواهند خورد.»

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها