|

محمدجواد آذری جهرمی:

سکوت میرسلیم جالب است!

وزیر سابق ارتباطات به ماجرای قرارداد خرید واگن‌های چینی و خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از سوی شهرداری تهران واکنش نشان داد.

سکوت میرسلیم جالب است!

به گزارش شبکه شرق، محمدجواد آذری جهرمی به افشای قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی و  خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از سوی شهرداری تهران واکنش نشان داد.

محمدجواد آذری جهرمی نوشت: «یکی از دالان‌های باریک امکان احیای صنعت خودرو در ایران، فراموشی تدریجی تولید انحصاری خودرو‌های سوخت فسیلی با تکیه بر تجدید ساختار صنعت خودروسازی و رقابت‌پذیر کردن آن بود- رگه‌هایی از این سیاست بعضا در سخنان آقای علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت دیده می‌شد- که در حال حاضر، با پرداخت دو میلیارد یوروی ناقابل به یک شرکت ساختمانی شرقی برای اختصاص بازار ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی شهر تهران، در حال از بین رفتن است.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت:

«صنعت خودروسازی در ایران با زور انحصار و ممنوعیت واردات است که زنده مانده است، هزینه‌اش هم از جان و مال مردم پرداخت می‌شود.

دلیل تحمل و تحمیل این هزینه‌ها از دید سیاستگذار، احتمالا نقش غیرقابل انکار این صنعت در تولید ملی و اشتغال است.

یکی از دالان‌های باریک امکان احیای صنعت خودرو در ایران، فراموشی تدریجی تولید انحصاری خودروهای سوخت فسیلی و آزادسازی تدریجی واردات آن و تمرکز بر نگاه کارآفرینانه در تولید خودروی برقی با تکیه بر تجدید ساختار صنعت خودروسازی و رقابت‌پذیر کردن آن بود- رگه‌هایی از این سیاست بعضا در سخنان آقای علی‌آبادی، وزیر فعلی صمت دیده می‌شد- که در حال حاضر با پرداخت دو میلیارد یوروی ناقابل به یک شرکت ساختمانی شرقی برای اختصاص بازار ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی شهر تهران، در حال از بین رفتن است.

سکوت جناب آقای میرسلیم هم در این فقره جالب است!»

منبع: کانال تلگرامی محمدجواد آذری جهرمی
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها