|

سید محمد خاتمی:

نظام سیاسی زمانی موجه و مطلوب است که اصلاح‌پذیر باشد!

سیدمحمد خاتمی: هر نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ... در صورتی مطلوب «و حتی موجّه» است که بر کرامت انسان مبتنی باشد و نظام‌های حقوقی و سیاسی و اجتماعی به تناسب تحول در پرسش‌ها و نیاز‌های آدمی و سیر تکاملی جوامع می‌توانند و باید تغییر پذیر و اصلاح پذیر باشند.

نظام سیاسی زمانی موجه و مطلوب است که اصلاح‌پذیر باشد!

به گزارش شبکه شرق، سید محمدخاتمی به مناسبت اولین همایش سالانه «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر» پیامی به جعیت حمایت از حقوق بشر زنان فرستاده و طی آن مواضعی را درباره حقوق برابر زنان و مردان در اجتماع و لازمه تغییر و اصلاح پذیر بودن نظام‌های حقوقی برای حفظ کرامت بشر مطرح کرده است.

سید محمد خاتمی در پیامی به نشست «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» نوشت:

به نام خداوند بزرگ که انسان را آفرید

و انسان را خردمند و آزاد آفرید

کام روائی جمعیت محترم حمایت از حقوق بشر زنان را در همه‌ی عرصه‌های فکری و عملی از پروردگار توانا خواستارم و امیدوارم نشست این جمعیت زیر عنوان «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» دست آورد ارزنده برای جامعه به ویژه زنان گرانقدر داشته باشد.

بخش بندی‌هائی که در جوامع انسانی صورت می‌گیرد و پاره‌ای طبیعی و پاره‌ای دیگر اعتباری است همگی بر پایه‌ای یگانه یعنی «انسان» استوار است و «انسانیّت» بر همه این تقسیمات از جمله «زن بودن» و «مرد بودن» مقدم است و پرسش مهم اینکه: «انسان کیست؟».

به اجمال می‌توان گفت که گوهر انسانیّت انسان «کرامت ذاتی» او است که:

در ساحت نظر در صورت خردورزی و اندیشه گری بروز می‌کند و در عرصه عمل «به ویژه اخلاق» بصورت اراده‌ی آزاد و توان اختیار و انتخاب آدمی؛ و در ورای این دو عشق به «حقیقت و زیبائی» که اوج عاطفه است.

هر نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و... در صورتی مطلوب «و حتی موجّه» است که بر کرامت انسان مبتنی باشد و نظام‌های حقوقی و سیاسی و اجتماعی به تناسب تحول در پرسش‌ها و نیاز‌های آدمی و سیر تکاملی جوامع می‌توانند و باید تغییر پذیر و اصلاح پذیر باشند.

نکته دیگر اینکه:

انسان «چه زن و چه مرد» موجودی است «رشد» یابنده و رشد او را نهایتی نیست؛ چرا که هدف رشد آدمی بی نهایت است، و به آن می‌توان نزدیک شد. وجود هدف متعالی بیکران سیر مدام این موجود شگفت انگیز را که معجزه آفرینش است، ایجاب می‌کند.

در عرصه حیات این جهانی، «رشد» که استعداد آن به طور مساوی در همه انسان‌ها (اعم از زن و مرد) نهاده شده است و به فعلیّت رسیدن و رساندن آن مهمترین حق همگانی است؛ امری اجتماعی است. رشد در سامان وجودی آدمی که به طبع یا به ناچار مدنی و اجتماعی است، در وجه اجتماعی زندگی قابل حصول و وصول است.

برای اینکه این حق مهم ایفاء و استیفاء شود انسان (اعم از مرد و زن) باید در عرصه حیات اجتماعی و در ساحت سرنوشت حضور فعال داشته باشد و در صورتی می‌توان میان انسان‌ها به لحاظ استعداد‌ها و شایستگی‌های بنیادین مقایسه کرد که امکان حضور آنان بطور مساوی در همه‌ی عرصه‌های حیات اجتماعی وجود داشته باشد.

برای عزیزان در همه حال و همه جا موفقیت آرزو می‌کنم.

 

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها