|

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم:

با تمسخر تحریم‌ها سرنوشت مردم به بازی گرفته شد/ ویدیو

معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: فضای بین‌الملل متشنج شده و همان‌ها که با تمسخر تحریم‎‌ها می‌گفتند این تحریم‌ها کاغذپاره است سرنوشت مردم را به بازی گرفتند.

 با تمسخر تحریم‌ها سرنوشت مردم به بازی گرفته شد/ ویدیو

به گزارش شبکه شرق، معاون اول دولت دوازدهم گفت: فضای بین‌الملل متشنج شده و همان‌ها که با تمسخر تحریم‎‌ها می‌گفتند این تحریم‌ها کاغذپاره است و آنقدر تحریم کنید تا تحریم‌دانتان پاره شود سرنوشت مردم را به بازی گرفتند.

 

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها