|

توقیف اولین خودرو به دلیل بی‌حجابی

سرنشین یک دستگاه خودرو بعد از طی دو مرحله تذکر ضمن بی‌توجهی برای بار سوم، به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داد. خودروی نامبرده در پارکینگ منزل مالک به وسیله قفل چرخ توقیف قانونی گردید.

توقیف اولین خودرو به دلیل بی‌حجابی

به گزارش شبکه شرق،  سرنشین یک دستگاه خودرو بعد از طی دو مرحله تذکر ضمن بی‌توجهی برای بار سوم، به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داد. 

به گزارش اصلاحات نیوز  خودروی نامبرده در پارکینگ منزل مالک به وسیله قفل چرخ توقیف قانونی گردید. 

 

 

 

 

منبع: اعتمادآنلاین