|

خبر آزادی کیوان صمیمی صحت ندارد

به گفته خانواده صمیمی خبر آزادی کیوان صمیمی صحت ندارد و این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کماکان در زندان بسر می‌برد.

خبر آزادی کیوان صمیمی صحت ندارد

شبکه شرق صبح امروز خبری مبنی بر آزادی کیوان صمیمی از نزدیکان او نقل کرد اما بنا به گفته خانواده صمیمی این خبر صحت ندارد و این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کماکان در زندان بسر می‌برد.