|

«صولت مرتضوی» گزینه اصلی دولت برای وزارت کار؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که صولت مرتضوی در حال حاضر اصلی‌ترین گزینه دولت برای وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی است.

«صولت مرتضوی» گزینه اصلی دولت برای وزارت کار؟

به گزارش تسنیم، پس از استعفا و کناره‌گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی در اواخر خرداد 1401،  زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه مشغول به کار شد. زاهدی‌وفا 12 مهر امسال به مجلس برای تصدی وزارتخانه معرفی شد اما نمایندگان به او رای اعتماد ندادند.

بر این اساس شنیده شده که صولت مرتضوی معاون فعلی اجرایی رئیس‌جمهور احتمالاً به عنوان گزینه دولت برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی خواهد شد.

صولت مرتضوی شهرداری مشهد و معاونت سیاسی وزارت کشور در دوره وزارت مصطفی محمدنجار را هم در کارنامه خود دارد.