|

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره:

سفر باقری به همراه رئیسی به نیویورک، فرصت خوبی برای اروپا و آمریکاست

مشاور تیم مذاکره گفت: با توجه به اینکه رییس تیم مذاکره ایران، علی باقری رئیس جمهور را همراهی می کند، فرصت خوبی برای تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپاست.

سفر باقری به همراه رئیسی به نیویورک، فرصت خوبی برای اروپا و آمریکاست

به گزارش جماران، محمد مرندی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در سازمان ملل یادآور شد: با توجه به اینکه رییس تیم مذاکره ایران علی باقری رئیس جمهور را همراهی می کند، فرصت خوبی برای تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپاست تا به آمریکا فشار بیارورند تا مسائل باقی مانده را درست حل کنند.

با وقت تلف کردن و مانع تراشی، آمریکا بی دلیل باعث دردناک تر شدن زمستان می شود.