|

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

خواسته‌های آژانس زیاده‌خواهانه است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: از خواسته‌های بیشتر آژانس از ایران زیاده‌خواهی محسوب می‌شود، زیرا به دلیل تحریم‌ها این خواسته‌ها قابل اجرا نیستند.

خواسته‌های آژانس زیاده‌خواهانه است

به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه رابطه کشورمان با آژانس رابطه تعریف شده‌ای است، گفت: در حال حاضر این رابطه بر اساس پادمان است. وقتی از پادمان سخن می‌گوییم به این معنی است که حسابرسی مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد به این ترتیب که ایران اعلام می‌کند چه میزان مواد هسته‌ای در چه نقاطی دارد و با آن‌ها چه کارهایی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به این موضوع که کشورها رابطه دیگری نیز با آژانس بر اساس پروتکل الحاقی دارند، اظهار کرد: بر اساس این رابطه، کشورها بخشی از تجهیزاتی که در ارتباط با غنی سازی است را در نظارت آژانس بین المللی اتمی قرار می‌دهند که ایران نیز چنین کاری را انجام می‌دهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو، افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، در موضوع برجام یکسری نظارت‌های بیشتر نیز وجود داشته است، اما امروز به دلایل مختلف ایران صرفا تبادل پادمانی را اجرا می‌کند و در واقع فقط حسابرسی مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد.

وی از خواسته‌های بیشتر آژانس از ایران گفت و در عین حال تصریح کرد: این خواسته‌ها زیاده خواهی محسوب می‌شود، زیرا به دلیل تحریم‌ها این خواسته‌ها قابل اجرا نیستند. طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که مصوب مجلس شورای اسلامی است، قرار است آژانس بین المللی اتمی حداقل نظارت‌ها و در حد پادمانی باشد. البته اگر غربی‌ها تحریم‌ها را لغو کنند و به تعهدات خودشان باز گردند، ایران نیز به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته بود باز خواهد گشت.

کمالوندی با تصریح بر این اینکه ایران هیچ تعهد فرا پادمانی ندارد، ابراز کرد: ایران ۲۷ دوربین و یکسری تجهیزات از جمله وسایل اندازه گیری آنلاین غنی سازی را جمع کرده است. اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود بازگردند، این امکان وجود دارد این وسایل و دوربین‌ها مجددا کار خود را آغاز کنند.