|

روایت معنادار آذری جهرمی از بازگشت ناگهانی «طرح صیانت»

محمدجواد آذری جهرمی به بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی مجلس واکنش نشان داد.

روایت معنادار آذری جهرمی از بازگشت ناگهانی «طرح صیانت»

به گزارش شبکه شرق، محمدجواد آذری جهرمی نوشت: «بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی‌رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد: اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب  آن از دست داده‌اند. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک‌دوره‌ای شدن دولت را زیاد می‌دانند، لذا می‌خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند.»

«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

«بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی‌رمق این مجلس ضعیف،  دو معنای بین سطور دارد:

اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب  آن از دست داده‌اند.

دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دوره‌ای شدن دولت را زیاد می‌دانند، لذا می‌خواهند با تصویب قانونی، فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند.

هر دو احتمال یک معنا دارد؛ اعتماد‌به‌نفسشان فروریخته است.»

منبع: کانال تلگرامی محمدجواد آذری جهرمی
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها