|

اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی

دادستانی علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی اعلام جرم کرد.

اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی

به گزارش شبکه شرق، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی به اتهام برهم‌زدن امنیت روانی جامعه اعلام جرم کرد.

دادستانی تهران علیه روزنامه «اعتماد» و «عباس عبدی» اعلام جرم کرد و این روزنامه و فرد مذکور، برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.

به نقل از قوه قضاییه، دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه، علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی اعلام جرم کرد.

در همین راستا، ضمن اعلام جرم، این روزنامه و فرد مذکور برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.

 

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها