|

تعرفه جدید پزشکان عمومی و تخصصی و دندانپزشکان در سال ۱۴۰۳

نرخ تعرفه پزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

تعرفه جدید پزشکان عمومی و تخصصی و دندانپزشکان در سال ۱۴۰۳

به گزارش شبکه شرق، نرخ تعرفه پزشکان عمومی و تخصصی و دندانپزشکان در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

 نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی و دندانپزشکان در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی: ۱۲۶ هزار تومان.

دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی: ۱۹۸هزار تومان.

پزشکان فوق تخصصی: ۲۴۱ هزار تومان.

تعرفه پزشکان

منبع: فرهیختگان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها