|

کاظمی‌قمی:

حدود ۶ میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارد

نماینده ویژه رئیس‌ دولت سیزدهم در امور افغانستان درباره تعداد مهاجران افغان که بعد از تغییر حکومت در افغانستان وارد ایران شده‌اند؟ گفت: قبل از حکمرانی طالبان آماری که گفته می‌شد، حدود چهار میلیون نفر بود و آماری که الان گفته می‌شود و برای ما قابل احصاست، حدود شش میلیون نفر است.

حدود ۶ میلیون مهاجر افغان
 در ایران حضور دارد

نماینده ویژه رئیس‌ دولت سیزدهم در امور افغانستان درباره تعداد مهاجران افغان که بعد از تغییر حکومت در افغانستان وارد ایران شده‌اند؟ گفت: قبل از حکمرانی طالبان آماری که گفته می‌شد، حدود چهار میلیون نفر بود و آماری که الان گفته می‌شود و برای ما قابل احصاست، حدود شش میلیون نفر است. «حسن کاظمی‌قمی» در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه اما در فضای رسانه ارقام خیلی بیشتر از این است، تصریح کرد: بله من هم شنیدم که ارقامی مثلا بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر هم گفته شده است‌ اما برای ما شش‌میلیون نفر قابل احصاست. بعد از تغییر سیاسی در افغانستان طبیعی بود که بخشی از مردم به خاطر مسائل اقتصادی و امنیتی به ایران مهاجرت کنند البته ما باید جدای از این مسئله کنترل مرز و امنیت آن را جدی بگیریم، این ربطی به ورود مهاجران غیرقانونی ندارد. ما مرز مشخصی با افغانستان داریم که باید نسبت به حوادثی که در مرز ممکن است با آن روبه‌رو شویم از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر، بنزین و... محکم باشیم و این هم به‌طور جدی در دستور کار است. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان خاطرنشان کرد: ما ضمن اینکه دنبال امنیت در مرز با افغانستان هستیم، به دنبال اقتصادی‌کردن مرز هم هستیم و چند طرح مکمل را در این مورد پیگیری می‌کنیم. او درباره موضوع انسداد فیزیکی مرز کشور با افغانستان گفت مطالعه برای چگونگی انسداد فیزیکی مرز در حال انجام است، قرار است این انسداد به شکل دیوار بتونی باشد و از جمله کارهای بزرگی است که ضروری است انجام شود. هرچند هزینه زیادی دارد اما منافع ناشی از این انسداد بسیار سودمند است؛‌ چراکه امنیت مرز مقوم حاکمیت ملی است. او‌ درباره آخرین گفت‌وگوهای ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه هیرمند با اشاره به بیست‌وهفتمین نشست کمیساران آب میان دو کشور در زابل گفت که تشکیل این اجلاس در چارچوب معاهده ۱۳۵۱ است. هرچند این اجلاس نتیجه مطلوبی که وزارت نیرو دنبال می‌کرد در برنداشت، اما این نشست‌ها گام‌هایی است که در مسیر تحقق اجرای معاهده مذکور لازم است. سفیر ایران در افغانستان در پاسخ به اینکه حقابه ایران در سال آبی جاری در دسترس قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: در معاهده ۱۳۵۱ نگفته است اگر آبی بیاید، حقابه داده می‌شود بلکه گفته شده، از میزان آبی که در سد کجکی است باید حقابه ایران از آن میزان داده شود، به نوعی گفته نشده است که اگر باران آمد حقابه ایران داده شود. وی گفت: اولین بار چند ماه قبل از معتمدان و متخصصان ما رفتند و مرکز ایستگاه سنجش در افغانستان را بازدید کردند و اعلام شد که دبی آب خیلی قابل توجه نیست، البته آن زمان در میانه تابستان بودیم ولی الان که در پایان زمستان هستیم درخواست بازدید و سنجش داریم و خوشبختانه نسبت به سنجش دبی آب مقامات طالبان سخت‌گیری ندارند و ما می‌توانیم این سنجش را انجام دهیم. البته واقعیت این است که به دلیل شرایط و موانعی که در مسیر است، اگر قرار باشد آب تدریجی رها شود، چندان آبی سمت ایران نمی‌آید مگر اینکه دفعتا آب سرازیر شود. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با اشاره به تأکید مقامات مرکز دارالعماره در قندهار که اعلام کردند باید حقابه ایران داده شود گفت بعد از مذاکرات و نشست‌هایی که با مقامات طالبان داشتیم، امیدواریم در سال آبی جاری یعنی تا مهرماه شاهد واردشدن آب هیرمند از افغانستان به کشور باشیم.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها