|

درخواست برگزاری دادگاه علنی برای مسببان فاجعه متروپل آبادان

عده‌ای از مردم با راه‌اندازی کارزاری از رئیس دولت، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند دادگاه مسببان فاجعه متروپل آبادان را به صورت علنی برگزار کند.

شرق: عده‌ای از مردم با راه‌اندازی کارزاری از رئیس دولت، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند دادگاه مسببان فاجعه متروپل آبادان را به صورت علنی برگزار کند. 

در متن این کارزار که نزدیک به هشت هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «درخواست برگزاری دادگاه علنی برای فاجعه متروپل آبادان، کمترین خواسته‌ای است که برای آرام‌کردن دل‌های داغ‌دیده مردم آبادان می‌توان داشت. با توجه به فاجعه رخ‌داده در تاریخ دوم خردادماه جاری در شهر آبادان، درخواست بررسی کامل ایرادات اجرای ساختمان، مجوزهای نظارتی، نحوه ساخت، متریال مقاوم‌سازی، مجوز اطفای حریق و... را درخصوص این پرونده داریم. 

پروژه متروپل آبادان که باعث کشته و مصدوم‌شدن هم‌وطنان آبادانی شد، حتی به مرحله افتتاح هم نرسیده بود. مردم آبادان بایستی در جریان مراحل دادگاه مسببان این فاجعه باشند». این کارزار تا تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۱ در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/43223) در حال جمع‌آوری امضاست.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها