|

سفیر نروژ احضار شد

سفیر نروژ به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر نروژ احضار شد

به گزارش شبکه شرق، سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به اظهارات رئیس پارلمان این کشور علیه کشورمان توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

 

منبع: مهر