|

جزئیات جدید از قتل دختری در بازار گلشهر مشهد

بازپرس ویژه قتل عمد مشهد گفت: صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم.

جزئیات جدید از قتل دختری در بازار گلشهر مشهد

به گزارش شبکه شرق، بازپرس ویژه قتل عمد مشهد جزییات قتل دختری در بازار گلشهر مشهد را تشریح کرد.

قاضی صادق صفری اظهار کرد: دختری در منطقه گلشهر بر اثر ۲۰ ضربه چاقو کشته شد.

بازپرس ویژه قتل عمد مشهد ادامه داد: صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم.

وی گفت: ۸ ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، ۹ ضربه چاقو به پشت و یک الی ۲ ضربه چاقو هم به بازو و ران دختر زده شده است.

صفری بیان کرد: مقتول و قاتل اتباع افغانستانی هستند و طبق گفته برادر مقتول این دو باهم نامزد و در مرحله عقد بودند.

بازپرس ویژه قتل عمد مشهد افزود: طبق آداب و رسوم خود باید داماد شیربهای دختر را می‌داد و به داماد هم ۲الی۳ بار نوبت پرداخت شیربها داده بودند که داماد موفق نشده بود.

 

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها