|
کدخبر: 836460

قصاص پزشک تبریزی قطعی شد

پزشک تبریزی سال ۹۵ به اتهام قتل بازداشت شد. در جریان پرونده اتهامی پزشک تبریزی او به قتل مادربزرگ و همسر خود متهم شد. پزشک تبریزی یک بار به قصاص محکوم شد اما حکم قصاص نقض شد و او بار دیگر محاکمه شد.

حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوانعالی کشور مهر تائید خورد.

پزشک تبریزی سال ۹۵ به اتهام قتل بازداشت شد. در جریان پرونده اتهامی پزشک تبریزی او به قتل مادربزرگ و همسر خود متهم شد. پزشک تبریزی یک بار به قصاص محکوم شد اما حکم قصاص نقض شد و او بار دیگر محاکمه شد. دومین بار که حکم قصاص صادر شد، دیوانعالی کشور قصاص پزشک تبریزی را تائید کرد.

مهر ماه سال ۹۵ رسیدگی به پرونده قتل همسر و مادربزرگ یک پزشک معروف تبریزی در حالی در لیست اخبار حوادثی قرار گرفت که پزشک تبریزی متهم به قتل شد.

این پزشک که دکتر علیرضا صلحی نام داشت، پیش از وقوع پرونده قتل به پزشک خوش خط در فضای مجازی مشهور شده بود و تصویر نسخه هایی که با خط خوش نوشته شده بود دست به دست می‌چرخید. روز حادثه پزشک تبریزی برای اعضای خانواده خود غذا تهیه کرده بود و آنها بعد از صرف غذا به دلیل مسمومیت بالا در بیمارستان بستری شدند.در نهایت همسر پزشک تبریزی به نام المیرا و همچنین مادر بزرگ این پزشک جان خود را از دست دادند. با توجه به اینکه بررسی ها حاکی از آن بود که مسمومیت غذایی عامل مرگ دو نفر از اعضای خانواده علیرضا صلحی شده بود و غذا را دکتر صلحی برای خانواده اش تهیه کرده بود؛ بنابراین او به اتهام دو فقره قتل عمدی بازداشت شد اما هرگز به مسموم کردن عمدی غذاها اقرار نکرد و اتهام قتل عمدی را انکار کرد. با این حال با توجه به ادله موجود در پرونده علیه او کیفرخواست صادر شده و او در دادگاه محاکمه شد.

بعد از اولین محاکمه، قضات دادگاه رای قصاص علیه متهم صادر کردند که رای صادر شده از سوی قضات دیوانعالی کشور نقض شد و پرونده بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع داده شد.به این ترتیب متهم بار دیگر پای میز محاکمه رفت و از خود دفاع کرد.قضات دادگاه بار دیگر رای قصاص صادر کردند.با توجه به اینکه متهم توانسته بود رضایت اولیای دم دومین مقتول را جلب کند، با درخواست اولیای دم مقتول اول به یک بار قصاص محکوم شد. رای صادر شده در شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور مهر تائید خورد و در مرحله اجرا قرار گرفته است.در همین حال عده ای افراد نیکوکار چشم امید به بخشش دکتر صلحی از سوی خانواده المیرا دارند و امیدوارند که اولیای دم با بزرگواری از قصاص صرف نظر کنند. دکتر علیرضا صلحی در طول مدت حبس خود وکیل بند زندان بود و حسن رفتار او سبب می شود که نیکوکاران او را مستحق تقاضای بخشش بدانند و با ادای احترام به خانواده المیرا از آنها بخواهند که به جامعه مشق بخشش و مهربانی کنند.