|
کدخبر: 852072

سهمیه ایران از بلیت‌های جام جهانی

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: سهمیه ایران از بلیت‌های جام جهانی ۱۱ هزار بلیت است و بیش از ۲ هزار بلیط فروخته شده است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: سهمیه ایران از بلیت‌های جام جهانی ۱۱ هزار بلیت است و بیش از ۲ هزار بلیط فروخته شده و و همچنان ۹ هزار بلیط دیگر برای فروش وجود دارد. 

قیمت بسته ها سبب هدر رفت سرمایه از کشور می شود و هموطنان تا فروش بلیت‌های فدراسیون صبوری کنند.