|

قوه قضائیه: بابک زنجانی سه ماه تا اعدام فاصله داشت که رد مال کرد

مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: قاضی ویژه اجرای حکم بابک زنجانی: رئیس قوه قضاییه طی دستوری تاکید کرده بود برای تمامی اقدامات به منظور رد مال زمان بندی مشخصی تعریف و تدوین شود. مهلت سه ماهه داده شد تا در صورت عدم انجام رد مال حکم دادگاه اجرا شود.

قوه قضائیه: بابک زنجانی سه ماه تا اعدام فاصله داشت که رد مال کرد

به گزارش شبکه شرق، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: بابک زنجانی سه ماه تا اعدام فاصله داشت که رد مال کرد.

مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: «قاضی ویژه اجرای حکم بابک زنجانی: رئیس قوه قضاییه طی دستوری تاکید کرده بود برای تمامی اقدامات به منظور رد مال زمان بندی مشخصی تعریف و تدوین شود. مهلت سه ماهه داده شد تا در صورت عدم انجام رد مال حکم دادگاه اجرا شود. این یعنی زنجانی سه ماه تا اعدام فاصله داشت که رد مال کرد.»

 

منبع: خبر آنلاین
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها