|

کارنامه داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد منتشر شد

کارنامه نهایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی قرار گرفت.

کارنامه داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد منتشر شد

کارنامه نهایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به نشانی www.azmoon.org قرار گرفت.

داوطلبانی که در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کردند، جهت اطلاع از وضعیت خود در رشته و  محل‌های انتخابی می‌توانند به سایت فوق مراجعه و کارنامه خود را دریافت کنند.