|

فرآیند ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور در حال اجرا و فردا آخرین روز است.

عکاس: احسان قلمچی