|

فرآیند ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، در حال برگزاری است.

عکاس: احسان قلمچی