|

روزبه بمانی آخرین کنسرت تهران خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار کرد.

عکاس: پرتو جغتایی