|

مسابقات قهرمانی کشور بیسبال پسران در زمین بیسبال مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.

عکاس: پرتو جغتایی