|

نمایش «ترانه‌های ماندگار» درباره ۶ ترانه ماندگار تاریخ موسیقی ایران است.

عکاس: پرتو جغتایی