|

مرحله دوم از مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور دختران در رده جوانان به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

عکاس: پرتو جغتایی