|

کنسرت روزبه بمانی، در سالن مجموعه هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

عکاس: پرتو جغتایی