|

حسین زمان، خواننده، رزمنده دفاع مقدس و استاد دانشگاه پس از تحمل سال‌ها رنجی که در ماه‌های آخر با سرطان همراه شده بود، روز گذشته درگذشت. او امروز در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا آرام گرفت.